Aerosol 2016 da yerınız alın
Anasayfa Hakkımızda Faaliyetlerimiz Üyelerimiz Haberler İstatistik Bültenler

HABERLER

» VII. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası İstanbul Gorrion Otel’de gerçekleştirildi - 7.11.2014

Bilindiği üzere, kimya sektörü meslek örgütlerinin oluşturduğu, derneğimizin de üyesi olduğu Kimya Sektör Platformu (KSP), sektörün ana temsilcisi olarak her yıl, değişik bölgelerde ve özellikle o bölgenin sorunlarının ele alınmasını amaçlayan şuralar tertip etmektedir. Bu yıl yedincisi düzenlenen “Kimya Endüstri Gelişim Şurası”, 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Gorrion Otel’de Ekonomi, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyelerinin yer aldığı yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilk panel; TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Timur ERK’in moderatörlüğünü üstlendiği Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması konu başlığı altında gerçekleşti ve “Türk İmalat San. Rekabet Gücünün Arttırılması”, “Yatırım Teşvikleri”, “AR-GE ve İnovasyon”, “Kümelenme ve Chemport projesi” konuları görüşüldü.

Yapılan konuşmalarda; dünya genelinde AR-GE ve inovasyona önem verilip, ülkemizde devlet tarafından AR-GE merkezlerinin oluşturulması için gerekli teşvikin verilmesine rağmen uygun şartlar sağlanamadığından AR-GE faaliyetleri desteklenemediği vurgulandı. Bu amaçla Uluslararası rekabet gücünün arttırılabilmesine yönelik çalışmalar arasında en önemli faktörlerden birinin AR-GE İnovasyon olduğu vurgulanarak, uluslararası rekabet için önemli faktörlerden birinin de kümelenme olduğu ifade edildi. Kümelenme destek programı dahilinde; Türk sanayisinin rekabet edebilirliğini ve verimliliğin yükseltilmesi, dünya ihracatından daha fazla pay alması, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

İkinci panel Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Serdar Çelebi’nin moderatörlüğüyle gerçekleşti. Ülkemizde kimya sanayiinin gelişimi için yapılması gerekenler arasında önemli maddelerden birinin katma değeri yüksek olan kimyasalların üretimi olduğu, kimya sektöründe ithalatın ihracatı karşılama oranın çok düşük olduğundan, bunun önüne geçilebilmesi için yıllık ithalatı 50 milyon $ dan fazla olan ürünlerin kümelenme projelerinin içerinde yer almasının gerektiği konusunda önerilerde bulunuldu.

Üçüncü panel İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Akyüz tarafından gerçekleştirildi. Konuşmalar sırasında 2014 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin % 82 sinin işlemleri ilk yarım saatte, % 95’nin işlemleri ise ilk 4 saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma geldiği ifade edildi.

2023 İhracat hedefleri ile ilgili olarak ise, mevcut üretim kapasitesiyle 2023 te ihracatta hedeflenen rakamlara ulaşmanın mümkün olmadığı belirtilerek, hedeflere ulaşabilmek için yeni yatırımların yapılması, özellikle de yabancı yatırımların yapılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Ekonomi Bakanlığının hedeflere ulaşma konusunda birçok destek mekanizması oluşturduğu, Bakanlığın ihracatçı birliklerince düzenlenen AR-GE proje pazarı etkinliklerine destek verdiği belirtilmiştir.

www.aerosol.org.tr