Aerosol Sanayicileri Derneği
Türk Aerodol Sektörü İhracatı
Türk Aerosol sektörünün son 5 yıllık verileri incelendiğinde, 2009 yılı krizi dışında ihracatın düzenli bir büyüme içerisinde olduğu görülmektedir.

 

 

2013 Türkiye Aerosol İhracatının Ülkeler Bazında Dağılımı

 

 

 

Öte yandan, Türk aerosol sektörünün ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde yoğunluğun komşu ülkeler ve Kuzey Afrika pazarına yönelik olduğu görülmektedir. İlk 5 ülkeye yapılan ihracatımız, toplam ihracatımızın yaklaşık %35 lik bölümünü oluşturmakta. Olası bölgesel krizlerden korunmak amacıyla ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

 

İhracatımız ana olarak 4 ürün başlığı altında toplanmaktadır. 2013 yılı itibarıyla Türk aerosol sektörü ihracatının %36,1 lik bölümünü oda spreyi ürünleri (33.07.49) , % 35 lik bölümünü deodorant ürünleri (33.07.20), % 12,9 luk bölümünü traş kremleri ve traş sonrası müstahzarları (33.07.10)ve % 9,1 lik bölümünü de böcek ilacı ürünleri (38.08.91) oluşturmaktadır. Hemen tüm ürün kategorilerinin ihracatında büyüme gözlenmektedir.

 

Dünya aerosol ithalatında 2012 yılında en büyük payı %46,8 ile böcek ilacı ürünleri alırken, Türkiye aerosol ihracatında, en çok ihraç edilen ürünler arasında böcek ilacı ürünleri 4. sırada yer almaktadır.

 

 

Türkiye Aerosol İhracatının Ürün ve Ülke Bazında Dağılımı